För företag

Idag är nästan hälften av alla sjukskrivningar stressrelaterade. Att skapa goda förutsättningar för de anställdas hälsa är viktigare än någonsin. Vi hjälper er!

2020 utgjorde stressrelaterade sjukskrivningar 41 % av alla sjukfall i Sverige, enligt en undersökning gjord av Försäkringskassan. För några år sedan beräknades sjukskrivningarna kosta det svenska samhället 62 miljarder kronor. Om året. En kostnad som till stor del belastar företagen. Exempelvis räknas kostnaden i hundratusentals kronor för varje medarbetare med utmattningssyndrom. Stressrelaterad ohälsa är idag ett av våra större samhällsproblem och ökningen ser inte ut att avta.

Men genom ett förebyggande arbete och att sätta in åtgärder i ett tidigt skede kan du som arbetsgivare skapa goda förutsättningar för en god och hälsosam arbetsmiljö. Ett arbete som också blir allt viktigare, inte minst genom den skärpta arbetsmiljölagen.

Vi kan erbjuda ditt företag föreläsningar om stress och hälsa, workshops och samtal för enskilda medarbetare. Och har ni särskilda önskemål om upplägg så är det bara att kontakta mig så sätter jag samman ett koncept för er.

Kontakta mig för prisuppgift!

Föreläsning om stress

Föreläsningen ger era medarbetare en god förståelse för vad stress är, de bakomliggande orsakerna och hälsoriskerna. På ett lättsamt och inspirerande sätt lyfter jag hur man kan hantera stress för att öka sitt välmående, både genom övningar i mindfulness och konkreta sätt att förhålla sig till de utmaningar man ställs inför i livet. Föreläsningen ger ett brett perspektiv på hälsa, arbetsliv och privatliv. Och förhoppningsvis ger den också en insikt i hur stress faktiskt kan vara en positiv kraft i tillvaron.

Föreläsning om hälsa

Föreläsningen lyfter hälsa ur ett brett perspektiv, både i arbetslivet och privat. Jag tar upp områden som kost, motion, sömn, stress, relationer, arbetsliv, vårt digitala liv och inte minst vad som gör oss lyckliga och hela som människor. Målsättningen med föreläsningen är att ge en positiv ingång till hälsa och inspiration till förändring, pekpinnarna får någon annan ta hand om. 

Mindfulness på arbetsplatsen

Som mindfulnessinstruktör kan jag erbjuda både kortare och längre mindfulnesspass på er arbetsplats. Varför inte som inledning på en hälsodag, innan ett längre möte eller som en del av en kick off? Eller som en del i ett större arbete med att minska stress på arbetsplatsen. Hör av er med era önskemål så sätter jag ihop ett koncept som passar era behov!